- +

LAND3

(Warszawa, 2012)

10000m2

Przestrzeń kampusu można podzielić na: dwa poziomy: poziom 0, będący strefą komunikacji pieszej i rowerowej bez barier i strefą wypoczynkową z siedziskami w kształcie kamieni. Poziom -1 obejmuje część rozrywkową z restauracjami, klubami i kawiarniami, część “cichą” z pawilonami do nauki i miejscami spotkań, plac główny ze strefą ekspozycyjną, zbiornikiem wodnym pełniącym funkcję natleniacza oraz amfiteatr. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni atrakcyjnej zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym, która będzie znakiem rozpoznawczym kampusu i jego otoczenia. Proponowane rozwiązanie o kształcie “serca kampusu” jest przestrzenią bez barier, która umożliwia integrację i swobodne poruszanie się wszystkich użytkowników. Dwupoziomowy plac w rzeczywistości jest ogromną spiralnie zwiniętą rampą, prowadzącą z poziomu 0 (przestrzeń komunikacji pieszej i rowerowej) do poziomu -1 (przestrzeń rozrywkowa i wypoczynkowa ze strefą ekspozycyjną przy zbiorniku wodnym, pawilonami do nauki i amfiteatrem w kształcie monumentalnych schodów).
Projektowana przestrzeń zawiera elementy związane z naturalnymi formami charakterystycznymi dla naturalnego krajobrazu otaczającego kampus. Monumentalne schody ze zbiornikiem wodnym były inspirowane lokalizacją terenu opracowania na wybrzeżu. Kształt schodów jest odwzorowaniem fragmentu linii brzegowej natomiast zbiornik wodny symbolizuje zatokę Fińską. Dodatkową funkcją schodów jest podkreślenie i wyeksponowanie bryły głównego budynku kampusu.